Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
16.12.2021

Grad Rijeka (šifra 3735). Stopa prireza 14% (do sada 15%). Primjena od 01.01.2022.

Grad Rijeka (šifra 3735). Stopa prireza 14% (do sada 15%). Primjena od 01.01.2022.

NN 138/2021 Odluka o izmjeni odluke o porezima grada RIjeke LINK

.