Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
15.01.2015

Općina Čeminac (šifra 0647). Stopa prireza 10% (do sada 3%). Primjena od 22.01.2015.

NN 4/2015 od 14.01.2015. objavljena je odluka o promjeni stope prireza porezu na dohodak za općinu Čeminac. Odlukom se mijenja postojeća stopa prireza porezu na dohodak sa 3% na 10%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, 22.1.2015. godine. LINK