Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
NAŠ PROFIL

„Servis za obračun plaća“ (Oktaedar d.o.o.) je, u Hrvatskoj, jedinstveni servis specijaliziran za pružanje usluga obračuna plaća.

Koristimo visoko automatizirani računalni sustav za obračun plaća baziran na ERP sustavu Microsoft Dynamics NAV. Naša IT platforma jamči točnu i brzu obradu podataka, visoku sigurnost i potpuno izvještajno pokrivanje potreba korporativnih korisnika.  Procesi pružanja usluga su na tehnološki visokoj razini i maksimalno se oslanjaju na razmjenu dokumenata i podataka elektronskim putem.

Naši referenti obračuna plaća su osobe sa višegodišnjim radnim iskustvom i provode obračune plaća u skladu sa zakonskom regulativom.

Imperativ našeg poslovanja je isporuka inventivne, profesionalne i kvalitetne usluge koja nadilazi tržišne standarde.   

Posjedujemo ljudske i računalne resurse koji pokrivaju potrebe poslovnih subjekata svih veličina. „Servis za obračun plaća“ je trajno i ekonomično rješenje za Vaš obračun plaća. Brojni poslovni subjekti poklonili su nam svoje povjerenje. Pridružite im se i Vi!

Damir Bortek (direktor)

SPECIJALIZIRANI SERVIS STANDARDIZIRANI PROCESI USKLAĐENOST SA GDPR MICROSOFT ERP ELEKTRONSKO POSLOVANJE
ISKUSTVO TOČNOST TAJNOST SIGURNOST KVALITETA
DOSTUPNO U CIJELOJ RH USKLAĐENOST SA PROPISIMA KORPORATIVNO IZVJEŠTAVANJE REFERENCE BRZO UVOĐENJE