Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
29.12.2019

Grad Bjelovar (šifra 0248). Stopa prireza 6% (do sada 9%). Primjena od 01.01.2020.

U NN 127/2019. objavljena je Odluka o izmjeni oduke o prirezu porezu na dohodak grada Bjelovara LINK. Odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak, sa 9% na 6%. Primjena nove stope prireza je  od 01.01.2020. godine.