Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
09.04.2014

Obaveza zapošljavanja osoba s invaliditetom (ispunjenje kvote / plaćanje naknade za neispunjenje kvote / nagrada za zapošljavanje iznad kvote)

U NN 44/2014 od 07.04.2014. godine su objavljena 3 pravilnika koji na osnovu “Zakona o prof. rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom” reguliraju:

 • obavezu poslodavca za zapošljavanje određenoga broja osoba s invaliditetom (kvota)
 • evidencije o zaposlenim osobama s invaliditetom
 • iznose naknada za poslodavce ako ne ispunjavaju kvotu
 • olakšice i nagrade za poslodavca ako je iznad kvote

Prema “Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom” i “Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika” poslodavci su s obzirom na broj zaposlenika i djelatnost u koju su razvrstani po NKD dužni zaposliti određeni broj invalidnih osoba ( II. ISPUNJENJE KVOTE iz pravilnika) ili umjesto zapošljavanja invalidnih osoba ispuniti zamjenske kvote (III. ISPUNJENJE ZAMJENSKE KVOTE iz pravilnika) . Ako poslodavac ne ispunjava kvotu dužan je mjesečno plaćati naknadu za neispunjenje kvote (Iznos naknade). Poslodavac mora voditi “Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom” (“Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika“). “Pravilnik o poticajima za zapošljavanje invalidnih osoba” propisuju se vrsta, visina, uvjeti i način ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje osigurava i isplaćuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

  1. Obveznici ispunjenja kvote i tko se ubraja u ukupan broj zaposlenih
  2. Zadane kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
  3. Prijelatno razdoblje, ukidanja posebnog doprinosa za zap.inv.osoba
  4. Početak primjene plaćanja naknade za slučaj neispunjenja kvote
  5. Iznos naknade za neispunjenu kvotu, dospijeće naknade
  6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom
  7. Kalkulator za izračun kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom i naknade zbog neispunjenja kvote
  8. Uplatni račun za uplatu novčane naknade zbog neispinjenja kvote

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

 

 

! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala!

! Putem e-mail-a ažurno Vas obavještavamo o zakonskim promjenama i o promjenama parametara za obračun plaća!

! Postanite aktivni pretplatnik i podržite rad i daljni rast portala. 

 

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA) 

 

= 38,75 EUR

 

(31 EUR + PDV)

= 291,96 HRK

Tečaj konverzije: 

1 EUR = 7,53450 HRK

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda. Obaveznicima zaprimanja e-računa račun isporučujemo putem FINA e-servisa “e-račun za državu-izdavatelji”.

Narudžba za pretplatuPretplata za 1 godinu (365 dana od dana pretplate)
Cijena (kuna) = 31,00 EUR + PDV = 38,75 EUR = 291,96 HRK
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRKOpći uvjeti korištenja

Nakon klika na "Pošalji narudžbu" na Vašu e-mail adresu će u roku od 1 minute biti poslana narudžba sa uputom za plaćanje pretplate (broj IBAN račun za plaćanje, model i poziv na broj).