Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
09.04.2014

Obaveza zapošljavanja osoba s invaliditetom (ispunjenje kvote / plaćanje naknade za neispunjenje kvote / nagrada za zapošljavanje iznad kvote)

U NN 44/2014 od 07.04.2014. godine su objavljena 3 pravilnika koji na osnovu “Zakona o prof. rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom” reguliraju:

 • obavezu poslodavca za zapošljavanje određenoga broja osoba s invaliditetom (kvota)
 • evidencije o zaposlenim osobama s invaliditetom
 • iznose naknada za poslodavce ako ne ispunjavaju kvotu
 • olakšice i nagrade za poslodavca ako je iznad kvote

Prema “Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom” i “Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika” poslodavci su s obzirom na broj zaposlenika i djelatnost u koju su razvrstani po NKD dužni zaposliti određeni broj invalidnih osoba ( II. ISPUNJENJE KVOTE iz pravilnika) ili umjesto zapošljavanja invalidnih osoba ispuniti zamjenske kvote (III. ISPUNJENJE ZAMJENSKE KVOTE iz pravilnika) . Ako poslodavac ne ispunjava kvotu dužan je mjesečno plaćati naknadu za neispunjenje kvote (Iznos naknade). Poslodavac mora voditi “Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom” (“Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika“). “Pravilnik o poticajima za zapošljavanje invalidnih osoba” propisuju se vrsta, visina, uvjeti i način ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje osigurava i isplaćuje Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

  1. Obveznici ispunjenja kvote i tko se ubraja u ukupan broj zaposlenih
  2. Zadane kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom
  3. Prijelatno razdoblje, ukidanja posebnog doprinosa za zap.inv.osoba
  4. Početak primjene plaćanja naknade za slučaj neispunjenja kvote
  5. Iznos naknade za neispunjenu kvotu, dospijeće naknade
  6. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom
  7. Kalkulator za izračun kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom i naknade zbog neispunjenja kvote
  8. Uplatni račun za uplatu novčane naknade zbog neispinjenja kvote

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja