Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
31.12.2019

Grad Sinj (šifra 3891). Stopa prireza 0% (do sada 8%). Primjena od 01.01.2020.

U NN 128/2019. objavljena je Odluka o lokalnim porezima grada Sinja LINK. Odlukom ne prirez porezu na dohodak više ne navodi kao lokalni porez što znači da se isti ukida. Slijedom toga mijenja stopa prireza porezu na dohodak, sa 8% na 0%. Primjena nove stope prireza je  od 01.01.2020. godine.