Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
06.03.2014

Obračun doprinosa na najnižu (minimalnu) osnovicu kod izračuna plaće

U praksi se često miješa pojam minimalne plaće i pojam najniže (minimalne) osnovice za plaćanje doprinosa. Isto tako, česta je nedoumica i zabuna da se najniža (minimalna) osnovica primjeni samo na doprinose iz plaće. U nastavku donosimo informacije koji će Vam omogućiti prepoznavanje situacija u kojima je potrebno primijeniti obračun doprinosa na najnižu (minimalnu) osnovicu i osigurati ispravan obračun plaće u slučaju kada nastane obaveza/potreba za obračunom doprinosa na najnižu (minimalnu) osnovicu.

Koja je razlika između minimalne plaće i minimalne osnovice za plaćanje doprinosa?

Minimalna plaća je najmanji iznos bruto plaće koji se može ugovoriti za puno radno vrijeme. Zakonodavac određuje iznos minimalne plaće na rok od jedne godine prema kriterijima definiranima u “Zakonu o minimalnoj plaći” LINK. Minimalna plaća za 2014. godinu iznosi 3017,61 KN. Na naslovnoj stranici ovoga portala pod “Parametri obračuna” možete pronaći podatake o iznosu minimalne plaće za tekuću i prethodne godine. Minimalna plaća NIJE osnovica za izračun doprinosa na najnižu (minimalnu) osnovicu!

Osnovica za izračun doprinosa je “Najniža (minimalna) osnovica za plaćanje doprinosa”. Iznos najniže (minimalne) osnovice za plaćanje doprinosa određuje zakonodavac kroz objavu “Naredbe o iznosima osnovica za obavezna osiguranja za godinu” (primjer LINK). Najniža (minimalna) osnovica za plaćanje doprinosa za 2014.godinu iznosi 2779,35 KN. Na naslovnoj stranici portala pod “Parametri obračuna” možete pronaći podatke o ažurnim iznosima najnižih (minimalnih) osnovica za plaćanje doprinosa za tekuću i prethodne godine. Najniža (minimalna) osnovica za plaćanje doprinosa JE osnovica za izračun doprinosa na najnižu osnovicu!

U kojim slučajevima nastaje obaveza/potreba za obračun doprinosa na nanižu (minimalnu) osnovicu?
Koliki je iznos najniže (minimalne) osnovice za plaćanje doprinosa?
Kako se izračunava plaća uz primjenu najniže (minimalne) osnovice za plaćanje doprinosa?
Primjer obračuna
Izvještavanje na JOPPD obrascu u slučaju primjene najniže (minimalne) osnovice za plaćanje doprinosa

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja