Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
16.02.2022

Obračun doprinosa na najnižu mjesečnu osnovicu kod izračuna plaće

U praksi se često miješa pojam minimalne plaće i pojam najniže mjesečne osnovice za plaćanje doprinosa. Uz to česta je zabuna da se najniža mjesečna osnovica primjeni samo na doprinose iz plaće. U nastavku donosimo informacije koji će Vam omogućiti prepoznavanje situacija u kojima je potrebno primijeniti obračun doprinosa na najnižu (minimalnu) osnovicu i osigurati ispravan obračun plaća u slučaju kada nastane obaveza/potreba za obračunom doprinosa na najnižu mjesečnu osnovicu za plaćanje doprinosa.

Koja je razlika između minimalne plaće i minimalne osnovice za plaćanje doprinosa?

Minimalna plaća je najmanji iznos bruto plaće koji se može ugovoriti za puno radno vrijeme. Zakonodavac određuje iznos minimalne plaće na rok od jedne godine prema kriterijima definiranima u “Zakonu o minimalnoj plaći”. Svake godine se “Uredbom o visini minimalne plaće” propisuje iznos minimalne plaće. Minimalna plaća za 2022. godinu iznosi 4.687,50 KN. Na naslovnoj stranici ovoga portala pod “Parametri obračuna” možete pronaći podatake o iznosu minimalne plaće za tekuću i prethodne godine. Minimalna plaća NIJE osnovica za izračun doprinosa na najnižu (minimalnu) osnovicu!

Osnovica za izračun doprinosa je “Najniža (minimalna) osnovica za plaćanje doprinosa”. Iznos najniže (minimalne) osnovice za plaćanje doprinosa određuje zakonodavac kroz objavu “Naredbe o iznosima osnovica za obavezna osiguranja za godinu” (primjer LINK). Najniža (minimalna) osnovica za plaćanje doprinosa za 2022.godinu iznosi 3.624,06 KN. Na naslovnoj stranici portala pod “Parametri obračuna” možete pronaći podatke o ažurnim iznosima najnižih (minimalnih) osnovica za plaćanje doprinosa za tekuću i prethodne godine. Najniža (minimalna) osnovica za plaćanje doprinosa JE osnovica za izračun doprinosa na najnižu osnovicu!

Kada nastaje obaveza za obračun doprinosa na najnižu mjesečnu?

Obaveza obračuna doprinosa na najnižu osnovicu kod obračuna plaće nastaje u slučajevima kada je bruto plaća radnika za puni / razmjerni broj sati u mjesecu  manja od punog / razmjernog iznosa propisane najniže osnovice za plaćanje doprinosa. U praksi postoji nekoliko slučajeve kada može doći do toga da je za puni mjesečni fond sati bruto plaća radnika manja od najniže (minimalne) osnovice za plaćanje doprinosa. Najčešći je slučaj kada je radnik bio na bolovanju na teret poslodavca dio mjeseca ili cijeli mjesec. Ako radnik ima ugovorenu nisku bruto plaću i provede određeni dio mjeseca ili cijeli mjesec na bolovanju na teret poslodavca (koje se najčešće plaća kao 70% satnice za redovni rad) iznos njegove bruto plaće/naknade za cijelo mjesečni fond sati će biti manji od minimalne osnovice za plaćanje doprinosa.  Slična situacija može nastati u slučaju kada je radniku, na njegov zahtjev, odobren određeni broj dana neplaćenog dopusta ili je  radniku odobren cijeli mjesec neplaćenoga dopusta (a ugovor o radu između radnika i poslodavca nije raskinut ) . U tim slučajevima se doprinosi obračunavaju na najnižu (minimalnu) osnovicu za plaćanje doprinosa.

Koliki je iznos najniže (minimalne) osnovice za plaćanje doprinosa?

Iznos najniže (minimalne) osnovice za plaćanje doprinosa za 2022. godinu je 3,624,06 KNNa naslovnoj stranici portala pod “Parametri obračuna” možete pronaći podatke o ažurnim iznosima najnižih (minimalnih) osnovica za plaćanje doprinosa za tekuću i prethodne godine.

Kako se izračunava plaća uz primjenu minimalne osnovice za plaćanje doprinosa?

Kod obračuna plaća i naknade plaće iznos bruto plaće/naknade koji je osnovica za doprinose mora biti veći od propisane minimalne mjesečne osnovice za plaćanje doprinosa. Ako to nije slučaj, doprinosi se računaju sa propisanom najnižom (minimalnom) osnovicom (a ne sa bruto plaćom/naknadom koja je niža). Sa najnižom (minimalnom) osnovicom se računaju i DOPRINOSI IZ PLAĆE i DOPRINOSI NA PLAĆU! Daljni tijek obračuna plaće (nakon što se od inicijalno ustanovljene bruto plaće/naknade izuzmu izračunati iznosi doprinosa) je standardan.

PRIMJER: 

Radnik je bio cijeli mjesec na bolovanju na teret poslodavca. Prosječna bruto satnica za 6 mjeseci je 26,63 KN bruto. Njegova bruto naknada plaće za cijeli mjesec je: 176 * 26,63 * 0,7 = 3.280,82. Taj bruto iznos je manji od propisane minimalne mjesečne osnovice za plaćanje doprinosa i doprinosi se obračunavaju na minimalnu mjesečnu osnovicu (!!! u primjeru). Obratite pažnju da je takav obračun doprinosa iz plaće na teret radnika.  Izračun: 

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

 

 

! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala!

! Putem e-mail-a ažurno Vas obavještavamo o zakonskim promjenama i o promjenama parametara za obračun plaća!

! Postanite aktivni pretplatnik i podržite rad i daljni rast portala. 

 

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA) 

 

= 38,75 EUR

 

(31 EUR + PDV)

= 291,96 HRK

Tečaj konverzije: 

1 EUR = 7,53450 HRK

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda. Obaveznicima zaprimanja e-računa račun isporučujemo putem FINA e-servisa “e-račun za državu-izdavatelji”.

Narudžba za pretplatuPretplata za 1 godinu (365 dana od dana pretplate)
Cijena (kuna) = 31,00 EUR + PDV = 38,75 EUR = 291,96 HRK
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRKOpći uvjeti korištenja

Nakon klika na "Pošalji narudžbu" na Vašu e-mail adresu će u roku od 1 minute biti poslana narudžba sa uputom za plaćanje pretplate (broj IBAN račun za plaćanje, model i poziv na broj).