Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
16.04.2012

Grad Gospić (šifra: 1309). Stopa prireza 10% (do sada 0%). Primjena od 01.05.2012.

U NN 42/2012 od 13.04.2012 je objavljena odluka o prirezu porezu na dohodak grada Gospića. Odlukom se uvodi stopa prireza od 10%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. svibnja 2012. godine. LINK

On-line šifrarnik općina i stopa prireza |