Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
12.04.2012

Općina Vižinada (šifra: 4987). Stopa prireza 3% (do promjene 1%). Primjena od 01.06.2012.

NN 41/2012 je od 11.04.2012. je objavljena odluka o izmjenama i dopunama odluke o prirezu poreza na dohodak općine Vižinada. Odlukom se stopa prireza mijenja sa dosadašnjih 1% na 3%. Odluka stupa na snagu danom objave u NN a primjenjuje se od 01.06.2012. LINK

On-line šifrarnik općina i stopa prireza |