Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
13.03.2015

Specifikacija nepovezanih uplata (Obrazac SNU) – Povezivanje nepovezanih uplata i JOPPD obrazaca

Da li Vam se dogodio slučaj da ste kod plaćanje obaveznih doprinosa/predujma poreza i prireza na dohodak kreirali nalog za plaćanja sa pogrešnim pozivom na broj (pogrešna oznaka vrste prihoda, pogrešan OIB ili pogrešna oznaka JOPPD obrasca) i proveli njegovo plaćanje?

U takvoj situaciji, u evidenciji Porezne uprave se preko JOPPD obrasca kreirala obaveza za plaćanjem određene vrste doprinosa i/ili predujma poreza i prireza na dohodak. Uplata sa pogrešnim pozivom na broj se isto tako evidentirala u Poreznoj upravi. Zbog pogrešnog poziva na broj, uplata neće zatvoriti obavezu na koju se odnosi. Iz toga nastaje situacija u kojoj, iako je PKK bez dugovanja, Porezna uprava zaračunava kamate po obavezi doprinosa/poreza/prireza koji je ostao otvoren (zbog uplate koja je provedena s pogrešnim pozivom na broj).

Ne postoji automatizam prema kojem bi Porezna uprava prepoznala ovakve slučajeve. Postupak rješavanje je, do sada, bio takav da se izradi “Zahtjev/molba za preknjižavanje uplate” i izradi specifikacija u kojoj se definira koje uplate, u kojim iznosima i sa kojim pozivom na broj je potrebno preknjižiti (prebaciti) na novi poziv na broj. Uz to je bilo potrebno priložiti bankovne izvode kojima se (iako je uplata evidentno registrirana od strane Porezne uprave) dokazuje da je uplata za koju se traži preknjižavanje provedena. Porezni referent bi zaprimio Vaš zahtjev te bi, kroz nekoliko dana, preknjižavanje bilo i provedeno.

Porezna uprava je unutar servisa ePorezna pokrenula aplikaciju “SNU – Specifikacija nepovezanih uplata”. Ova aplikacija omogućava korisnicima da samostalno odrade povezivanje (zatvaranje) otvorenih uplata sa otvorenim pozicijama JOPPD obrasca. Prenosimo sa: www.porezna-uprava.hr:

Porezna uprava i REGOS implementirali su novu elektroničku uslugu „Pregled nepovezanih uplata i obrazaca“ za obveznike plaćanja javnih davanja po Obrascima JOPPD koja je dostupna u sklopu elektroničkih usluga ePorezna.  Usluga omogućuje specifikaciju rasporeda nepovezanih uplata (SNU) putem kreiranja obrasca SNU, pregled nepovezanih uplata, pregled arhive riješenih nepovezanih uplata, pregled nepovezanih JOPPD obrazaca i povezanih  JOPPD obrazaca s nepodmirenim zaduženjima po općinama, pregled povezanih JOPPD obrazaca i pregled predanih obrazaca SNU. Svrha aplikacije Specifikacija nepovezanih uplata – SNU je postavljanje zahtjeva za povezivanje  nepovezanih uplata sa zaduženjima temeljem JOPPD obrazaca.

Porezna uprava se je potrudila i objavila upute i edukativne video clip-ove koji obrađuju korištenje pojedinih dijelova SNU aplikacije LINK