Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
31.12.2014

Grad Vrbovsko (šifra 5096). Stopa prireza 10% (do sada 6%). Primjena od 01.01.2015.

NN 156/2014 od 30.12.2014. objavljena je odluka o promjeni stope prireza porezu na dohodak za grad Vrbovsko. Odlukom se mijenja postojeća stopa prireza porezu na dohodak sa 6% na 10%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1.1.2015. godine. LINK