Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
29.05.2017

Godišnji odmor radnika (pravo na godišnji odmor, trajanje, razmjerni dio, naknada plaće, korištenje)

 

ZOR Pravo na godišnji odmor PRAKSA Da li se dani blagdana broje u dane GO?
ZOR Trajanje godišnjeg odmora PRAKSA Kada radnik stječe pravno na puni GO?
ZOR Razmjerni dio GO PRAKSA Radnik na bolov. nije iskoristio GO do 30.06.
ZOR Utvrđivanje godišnjeg odmora PRAKSA Prestanak ugovora o radu i pravo na GO
ZOR Ništetnost odricanja od prava na GO PRAKSA Da li otkazni rok teće za vrijeme GO?
ZOR Naknada plaće za vrijeme GO PRAKSA: Izuzeci od “brisanja” neisk.dana GO 30.06.
ZOR Naknada za neiskorišteni GO PRAKSA: Odlazak u mirovinu i neiskorišteni dani GO 
ZOR Korištenje GO u dijelovima PRAKSA Kalkulator za razmjerni dio GO
ZOR Prenošenje GO u sljedeću godinu  
ZOR Raspored korištenja GO  
ZOR Plaćeni dopust  
ZOR Neplaćeni dopust  

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

 

 

! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala!

! Putem e-mail-a ažurno Vas obavještavamo o zakonskim promjenama i o promjenama parametara za obračun plaća!

! Postanite aktivni pretplatnik i podržite rad i daljni rast portala. 

 

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA) 

 

= 38,75 EUR

 

(31 EUR + PDV)

= 291,96 HRK

Tečaj konverzije: 

1 EUR = 7,53450 HRK

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda. Obaveznicima zaprimanja e-računa račun isporučujemo putem FINA e-servisa “e-račun za državu-izdavatelji”.

Narudžba za pretplatuPretplata za 1 godinu (365 dana od dana pretplate)
Cijena (kuna) = 31,00 EUR + PDV = 38,75 EUR = 291,96 HRK
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRKOpći uvjeti korištenja

Nakon klika na "Pošalji narudžbu" na Vašu e-mail adresu će u roku od 1 minute biti poslana narudžba sa uputom za plaćanje pretplate (broj IBAN račun za plaćanje, model i poziv na broj).