Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
29.05.2017

Godišnji odmor radnika (pravo na godišnji odmor, trajanje, razmjerni dio, naknada plaće, korištenje)

 

ZOR Pravo na godišnji odmor PRAKSA Da li se dani blagdana broje u dane GO?
ZOR Trajanje godišnjeg odmora PRAKSA Kada radnik stječe pravno na puni GO?
ZOR Razmjerni dio GO PRAKSA Radnik na bolov. nije iskoristio GO do 30.06.
ZOR Utvrđivanje godišnjeg odmora PRAKSA Prestanak ugovora o radu i pravo na GO
ZOR Ništetnost odricanja od prava na GO PRAKSA Da li otkazni rok teće za vrijeme GO?
ZOR Naknada plaće za vrijeme GO PRAKSA: Izuzeci od “brisanja” neisk.dana GO 30.06.
ZOR Naknada za neiskorišteni GO PRAKSA: Odlazak u mirovinu i neiskorišteni dani GO 
ZOR Korištenje GO u dijelovima PRAKSA Kalkulator za razmjerni dio GO
ZOR Prenošenje GO u sljedeću godinu  
ZOR Raspored korištenja GO  
ZOR Plaćeni dopust  
ZOR Neplaćeni dopust  

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja