Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
26.02.2013

Naknada za prijevoz na posao

Česta je zabluda, pretpostavka, kako je naknada troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak sa posla zakonski propisano pravo radnika koje proizlazi iz radnog odnosa. Zakon o radu ne propisuje pravo radnika na naknadu za trošak prijevoza na posao i odlazak s posla! Pravo radnika na naknadu za prijevoz može biti regulirano odlukom poslodavca, ugovorom o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom. Ukoliko je nekim od gore navedenih akata regulirano pravo radnika na naknadu za prijevoz poslodavac je tu naknadu dužan isplaćivati. Navedeni akti bi osim utvrđivanja prava radnika na naknadu za prijevoz trebali definirati slijedeće:

 • način isplate (da li se naknada isplaćuje unaprijed za slijedeći mjesec ili unatrag za prethodni mjesec)
 • dokumente kojima radnik dokazuje troškove prijevoza na posao
 • princip obračuna naknade za prijevoz u slučaju odsutnost s posla (bolovanje, godišnji odmor, plaćeni dopust, …)
 • određivanje iznosa naknade u slučaju postojanja više vrsta javnoga prijevoza na adresi stanovanja radnika
 • minimalnu udaljenost mjesta stanovanja radnika od mjesta sjedišta poduzeća za koju se isplaćuje naknada za prijevoz

U nastavku teksta su obrađene slijedeće teme, koje su dostupne registriranim korisnicima:

 1. Iznos naknade za troškove prijevoza na posao i sa posla
 2. Na koji način odrediti iznos naknade za prijevoz u slučaju kada na području na kojem radnik živi ne postoji organizirani javni prijevoz?
 3. Na koji način se određuje iznos naknada za prijevoz u slučaju kada na području na kojem živi radnik postoji više pružatelja usluge javnoga prijevoza?
 4. Da li poslodavac radniku isplaćuje iznos naknade za prijevoz u iznosu mjesečne/godišnje karte ili po cijeni pojedinačnih dnevnih karata za svaki smjer prijevoza?
 5. Da li radnik ima pravo na naknadu za  prijevoz za dane u kojima je bio odsutan s posla (plaćeni dopusti, bolovanje, godišnji odmor)?
 6. Može li poslodavac radniku koji živi na području na kojem ne postoji organizirani javni prijevoz plaćati naknadu za prijevoz koja nadoknađuje troškove dolaska na posao sa osobnim vozilom radnika?
 7. Može li poslodavac donijeti odluku kojom se ukida isplaćivanje naknade za prijevoz?
 8. Koje dokumente mora prikupiti poslodavac kako bi pravdao isplatu neoporezive naknade za prijevoz radniku?
 9. Može li se naknada za prijevoz isplatiti u gotovini?
 10. Može li se radniku koji ima odobreno korištenje službenog vozila u privatne svrhe (i na to se obračunava primanje u naravi) isplatiti neoporezivi iznos naknade za prijevoz na posao i s posla

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

 

 

! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala!

! Putem e-mail-a ažurno Vas obavještavamo o zakonskim promjenama i o promjenama parametara za obračun plaća!

! Postanite aktivni pretplatnik i podržite rad i daljni rast portala. 

 

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA) 

 

= 38,75 EUR

 

(31 EUR + PDV)

= 291,96 HRK

Tečaj konverzije: 

1 EUR = 7,53450 HRK

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda. Obaveznicima zaprimanja e-računa račun isporučujemo putem FINA e-servisa “e-račun za državu-izdavatelji”.

Narudžba za pretplatuPretplata za 1 godinu (365 dana od dana pretplate)
Cijena (kuna) = 31,00 EUR + PDV = 38,75 EUR = 291,96 HRK
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRKOpći uvjeti korištenja

Nakon klika na "Pošalji narudžbu" na Vašu e-mail adresu će u roku od 1 minute biti poslana narudžba sa uputom za plaćanje pretplate (broj IBAN račun za plaćanje, model i poziv na broj).