Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.03.2012

Općina Tisno (šifra: 4545). Stopa prireza 9% (do sada 6%). Primjena od 01.04.2012.

U NN 34/2012 je od 21.03.2012. je objavljena odluka o porezma općine Tisno. Odlukom se stopa prireza mijenja sa dosadašnjih 6% na 9%. Odluka stupa na snagu danom objave u NN a primjenjuje se od 01.04.2012. LINK

On-line šifrarnik općina i stopa prireza |