Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
15.09.2014

Minuli rad – Dodatak na plaću radnika prema stečenom radnom stažu (definicija, osnovica, izračun)

Minuli rad je dodatak na osnovnu plaću radnika koji se izračunava na osnovu broja navršenih godina staža i određene osnovice. Ovaj dodatak na plaću nije propisan “Zakonom o radu”. Regulira se kolektivnim ugovorima, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Ako je definiran nekim od navedenih akata, obračunava i isplaćuje radniku kao dodatak osnovnoj plaći.  Primjenu “Minuloga rada”,  kao instituta nagrađivanja radnika, nalazimo u pojedinim kolektivnim ugovorima a naročito je prisutan u granskim kolektivnim ugovorima raznih kategorija državnih zaposlenika.

  1. Zakon o radu i “Minuli rad”
  2. Minuli rad u kolektivnim ugovorima (KU)
  3. KU za graditeljstvo
  4. KU za trgovinu
  5. KU za putničke agencije
  6. KU za državne službenike i namještenike
  7. Ostale KU potražite u našoj bazi kolektivnih ugovora LINK
  8. Izračun minulog rada
  9. Koji iznos plaće je osnovica za izračun minulog rada?
  10. Koji broj godina staža se koristiti za izračun minulog rada?

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja