Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
21.06.2011

Za općinu Vrhovine (šifra 5126) od 01.07.2011. započinje primjena stope prireza 5%

Najavu promjene stope smo objavili 15.03.2011 na osnovu objave u NN 30/2011 (LINK).