Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
13.12.2018

Općina Veliki Bukovec (šifra 5584). Stopa prireza 10% (do sada 5%). Primjena od 01.01.2019.

U NN 110/2018. od 07.12.2018. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Veliki Bukovec LINK. Odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak sa 5% na 10%. Primjena nove stope prireza je  od 01.01.2019. godine.