Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
18.12.2020

Općina Perušić (šifra 3239). Stopa prireza 4% (do sada 8%). Primjena od 01.01.2021.

Općina Perušić (šifra 3239). Stopa prireza 4% (do sada 8%) NN 140/2020 LINK

Primjena od 01.01.2021.