Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.07.2015

Poziv na broj platitelja (isplata plaće, naknade plaće, mirovine, dohotka od osiguranja/kapitala, drugog dohotka, …)

SEPA POPUNJAVANJE PLATNOG NALOGA ZA ISPLATU OSOBNIH PRIMANJA (plaće) LINK

U NN 31/14 od 07.03. je objavljena “Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa” LINK. Ovom uredbom se, između ostalog, definira konstrukcija poziva na broj platitelja na nalozima za isplatu plaće. U NN 157/14 od 31.12.2014. je objavljen “Pravilnik o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak” LINK kojim se uvodi obaveza popunjavanja “Poziva na broj platitelja” i u slučaju isplate: naknade plaće, mirovine, dohotka od osiguranja, dohotka od kapitala, dohotka od posebne vrste imovine, dohotka od imovinskih prava i drugog dohotka koji ne podliježe obvezi doprinosa (nove šifre od 9 – 15) a od 01.07.2015. i drugog dohodka koji podliježe obavezi plaćanja doprinosa (šifra 8). 

Propisani model i poziv na broj platitelja:

MODEL: HR67  POZIV NA BROJ PLATITELJAOIB-GGRBR-X 

gdje je:

67 Broj modela
OIB OIB obveznika plaćanja javnih davanja
GGRBR Oznaka JOPPD obrasca (oznaka izvješća)
X Podatak o plaći/isplati

0 – isplata plaće u cijelosti

1 – isplata prvog dijela plaće

2 – isplata drugog dijela plaće

3 – isplata koja ne podliježe uplati doprinosa za mir.osig.temeljem individualne kapitalizirane štednje

4 – isplata koje ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu

5– poslodavac koji ne uplaćuje doprinose nad kojim je otvoren postupak predstečajne nagodbe i to za vrijeme    trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom ili do obustave postupka

6 – poslodavac koji ne uplaćuje doprinose ako ima zaposlene radnike za koje nije propisana obveza doprinosa na osnovicu i koji nisu obveznici mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

7 – poslodavac koji ne uplaćuje doprinose, a podnio je zahtjev za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjev za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice prema posebnom propisu, a o zahtjevu u trenutku isplate plaće, još nije odlučeno

8 – isplata drugog dohodka koji podliježe obvezi plaćanja doprinosa

9 – isplata naknade plaće od strane poslodavca

10 -isplata mirovine

11 – isplata dohotka od osiguranja

12 – isplata dohodka od kapitala

13 – isplata dohodka od posebne vrste imovine

14 – isplata dohodka od imovinskih prava

15 – isplata drugog dohodka koji ne podliježe obvezi doprinosa

Uredba u NN LINK.