Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
13.04.2023

Općina Donji Lapac (šifra 0841). Stopa prireza 0% (do sada 5%). Primjena za isplate od 01.04.2023 do 30.04.2023

Jedna neuobičajena i nestandardna obavijest o privremenoj promjeni stope prireza za općinu Donji Lapac (šifra 0841).

Standardno, promjene prireza objavljuju se u NN putem odluka o lokalnim porezima općina i gradova. Uz objavu u NN na e-poreznoj se redovno najavljuje promjena stope prireza za neku općinu. Zato nas je jučer 12.04.2023. iznenadila neuspješna provjera JOPPD obrasca za dva retka koja se odnose na radnike kojima je općina stanovanja Donji Lapac, Mi smo, budući da nije bilo nikakve objave o promjeni stope, primijenili stopu prireza od 5%. Provjera JOPPD forsira stopu prireza za Donji Lapac 0%. U komunikaciji sa općinom Donji Lapac i poreznom upravom dobili smo informaciju da općina Donji Lapac nije na vrijeme objavila obnovu “Odluke o lokalnim porezima” te da je iz tog razloga,  prirez, automatski stavljen na stopu od 0%. 

Iako, trenutno, nema objave u NN niti obavijesti na e-poreznoj,  za isplate u 4. mjesecu 2023 (od 01.04. do 30.04.) za općinu Donji Lapac potrebno je primjenjivati stopu prireza 0% !!!

Od 01.05.2023 stopa prireza se vraća na dosadašnju stopu od 5% na osnovu Odluke o lokalnim porezima objavljene u NN 39/2023 LINK