Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
24.05.2012

Grad Otočac (šifra: 3131). Stopa prireza 9% (do sada 5%). Primjena od 31.05.2012.

U NN 57/2012 od 23.05.2012 je objavljena “Odluka izmjenama i dopunama odluke  o gradskim porezima i o prirezu porezu na dohodak” za grad Otočac. Odlukom se mijenja stopa prireza sa 5% na 9%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. LINK

On-line šifrarnik općina i stopa prireza |