Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
15.12.2021

Grad Karlovac (šifra 1791). Stopa prireza 9% (do sada 12%). Primjena od 01.01.2022.

Grad Karlovac (šifra 1791). Stopa prireza 9% (do sada 12%). Primjena od 01.01.2022.

NN 137/2021 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Grada Karlovca LINK

.