Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
15.01.2015

Grad Ploče (šifra 3352). Stopa prireza 10% (do sada 0%). Primjena od 01.02.2015.

NN 4/2015 od 14.01.2014. objavljena je odluka o promjeni stope prireza porezu na dohodak za grad Ploče. Odlukom se uvodi prirez porezu na dohodak po stopi od 10%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1.2.2015. godine. LINK