Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
OUTSOURCING

Outsourcing (izdvajanje) je poslovna filozofija prema kojoj se za poslove, koji ne čine osnovnu djelatnost poduzeća, koriste vanjski, specijalizirani dobavljači. Vlastiti resursi se tada u potpunosti usmjeravaju prema osnovnoj djelatnosti a kroz angažman specijaliziranog partnera ostvaruje se ušteda u poslovanju i povećava kvaliteta realizacije poslova koji su izdvojeni.

Zašto outsourcing obračuna plaća kod nas?

Pružanje usluga obračuna plaća naš je core business. Mi smo specijalisti za pružanje usluga obračuna plaća. Dugogodišnje iskustvo i predanost pretočili smo u IT rješenje i interne procese koji vode računa o svim važnim aspektima ovoga posla i osiguravaju kvalitetu i sigurnost. Pružamo outsourcing uslugu uz koju ćete postići ciljeve koji se očekuju od ove poslovne odluke. Ugovaranje usluge računalne obrade obračuna plaća kod nas osigurava Vam uštedu u poslovanju, imunitet na zakonske promjene, tajnost plaća, neovisnost o radnicima i garantira sigurnu isporuku obračuna plaća u dogovorenom terminu.

Imunitet na zakonske promjene

Zakonska regulativa koja se odnosi na plaće (zakon o radu, obavezni doprinosi, porez na dohodak, …) je zahvaćena velikim opsegom promjena i novim obavezama za izvještavanje prema državnim institucijama. Zakonske promjene redovito stvaraju potrebu za edukacijom radnika koji rade obračun plaća kao i potrebu za nadogradnjama aplikacije za obračun plaća. Tu je i opasnost da je radnik koji obračunava plaće previdio ili pogrešno interpretirao određene zakonske promjene i izvršio obračun plaća koji nije u skladu sa zakonskom regulativom. Mi donosimo imunitet na zakonske promjene! Zakonske promjene vezane uz obračun plaća Vam, više, neće generirati nove troškove.

Neovisnost o radnicima

Da li ste se našli u situaciji da radnik koji obračunava plaće traži veću plaću, daje otkaz ugovora o radu ili najavi kako odlazi na porodiljni dopust, duže bolovanje, …? Takve situacije su kritične i isplata plaće u zakonski/ugovorno definiranim terminima je ugrožena. Osim toga angažiranje zamjenskih resursa “preko noći”, bez temeljite pripreme, donosi rizik vezan uz ispravnost obračuna plaća. U slučaju outsourcinga obračuna plaća ti problemi nisu mogući. Poslodavac prestaje biti ovisan o vlastitome odjelu/radniku koji rade obračun plaća.

Sigurnost isporuke obračuna plaća

Servis za obračun plaća jamči isporuku obračuna plaće na ugovoreni dan u mjesecu. Primjenjujemo sva pravila struke kako bi osigurali visoku razinu sigurnosti podataka naših korisnika! 

outsourcing1Praksa outsourcinga u Republici Hrvatskoj

Poduzeća u stranom vlasništvu provode outsourcing obračuna plaća kao dio svoje poslovne politike. Suprotno tome domaći poduzetnici, većinom, imaju konzervativan stav o outsourcingu obračuna plaća. Indikativna činjenica je da 3/4 korisnika naših usluga čine poduzeća u vlasništvu stranog kapitala! Outsourcing obračuna plaća nije rizik. To je uobičajena praksa koju provode poduzeća iz naprednih ekonomija.outsourcing7

Ušteda

Interno organizirani obračun plaća, poduzeću, generira određeni iznos troškova. Najčešći troškovi su: plaća referenta za obračun plaća, program za obračun plaća, dedicirana računalna oprema, trošak za stručnu literaturu i seminare, troškovi osiguranja tajnosti i sigurnosti podataka. Servis za obračun plaća pruža uslugu obračuna plaća koja donosi uštedu u poslovanju! Na raspolaganju Vam je KALKULATOR UŠTEDE u kojem je moguće usporediti Vaše trenutne troškove obračuna plaća i trošak obračuna plaća kod nas. Mjera izdvajanja (outsourcinga) obračuna plaća nije uvijek uzrokovana potrebom za uštedom ali to je, svakako, dobar popratni efekt.

outsourcing3                 Tajnost plaća

U većini pravnih subjekata tajnost plaća je ugovorno uvjetovana od strane poslodavca. Nepostojanje tajnosti plaće je stalan izvor nesuglasica i nezadovoljstva u radnoj sredini. U slučaju internog obračuna plaća je vrlo teško postići i očuvati tajnost plaća. Plaće svih zaposlenika zna osoba koja radi obračun plaće, plaće se nalaze u bazi podataka do koje pristup može imati IT odjel poduzeća ili pristup ima treća osoba za održavanje aplikacije za obračun plaća. Podaci o plaćama se ispisuju na pisačima, šalju kroz mailove, … To su kanali kroz koje je moguće ugroziti tajnost plaće. U slučaju outsourcinga obračuna plaće sve te opasnosti su isključene. Svi podaci o iznosima plaća se nalaze na našem računalu. Komunikacija između Vas i nas se odvija uz primjenu kriptiranja podataka i isključivo prema dogovorenim kanalima komunikacije.