Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
21.12.2017

Grad Karlovac (šifra 1791). Stopa prireza 12% (do sada 14%). Primjena od 01.01.2018.

NN 127/2017 od 20.12.2017. LINK objavljena je “Odluka o izmjenama odluke o lokalnim porezima grada Karlovca”. Odlukom se propisuje nova stopa prireza od 12% (do sada 14%). Odluka se primjenjuje od 01.01.2018.