Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.12.2021

Općina Perušić (šifra 3239). Stopa prireza 2% (do sada 4%). Primjena od 01.01.2022.

Općina Perušić (šifra 3239). Stopa prireza 2% (do sada 4%)

NN 141/21 Odluka o porezima Općine Perušić LINK

Primjena od 01.01.2022.