Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
28.12.2017

Općina Erdut (šifra 1104). Stopa prireza 5% (do sada 1%). Primjena od 01.01.2018.

U NN 130/2017. od 27.12.2017. objavljena je “Odluka o izmjeni i dopuni prirezu porezu na dohodak općine Erdut LINK

Odlukom se mijenja stopa prireza na dohodak. Nova stopa prireza je 5% (do sada 1%). Ova Odluka stupa na snagu 01.01.2018.