Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
Izračun otpremnine – kalkulator za izračun otpremnine

Kalkulator je namijenjen za izradu informativnih obračuna otpremnine! Primijenjeni model izračuna otpremnine (detalji) je kreiran na osnovu odredbi važećeg Zakona o radu. Odredbe Zakona o radu koje se odnose na otpremninu možete pročitati na stranici Otpremnina (pravo na otpremninu, obračun otpremnine, obrazac IO1). Uvjeti za ostvarenje prava na otpremninu i način obračuna otpremnine koji su propisani u zakonu o radu su minimum koji poslodavac mora ispoštovati. Kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu mogu biti definirani povoljniji uvjeti za ostvarenje prava na otpremninu i određivanje iznosa otpremnine!

 • KALKULATOR ZA IZRAČUN OTPREMNINE
 • Unesite tri mjesečne BRUTO plaće u EUR koje su ostvarene u zadnja tri mjeseca prije prekida ugovora o radu (koristiti decimalnu točku za unos centa):
 • Vrsta prekida ugovora o radu:
 • Broj punih godina radnog staža kod poslodavca s kojim se prekida radni odnos:
 • INFORMATIVNI IZRAČUN OTPREMNINE (REZULTAT)
 • Neoporezivi iznos otpremnine se isplaćuje radniku u punome iznosu.
  Na oporezivi iznos se obračunavaju doprinosi iz plaće, porez i prirez te se iznos koji preostaje isplaćuje radniku.
 • IZRAČUN JE INFORMATIVNOGA SADRŽAJA I NE MOŽE GA SE KORISTITI U DRUGE SVRHE!

Primjenjeni model izračuna:

 •  Pravo na otpremninu
  • Poslovno ili osobno uvjetovani prekid ugovora o radu nakon dvije godine neprekidnog rada kod poslodavca
  • Prekid ugovora o radu zbog ozljede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti
 • Iznos otpremnine
  • Minimalni iznos otpremnine 1/3 prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog  poslodavca.
  • Maksimalni iznos otpremnine u iznosu od 6 prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora (osim ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drugačije)
  • Radnik koji je pretrpio ozljedu na radu, odnosno koji je obolio od profesionalne bolesti, a koji nakon završenog liječenja i oporavka ne bude vraćen na rad, ima pravo na otpremninu najmanje u dvostrukom iznosu od iznosa koji bi mu inače pripadao (minimalni iznos *2, maksimalni iznos *2). Radnik koji je neopravdano odbio ponuđene poslove iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona o radu nema pravo na otpremninu u dvostrukom iznosu.
 • Oporezivi i neoporezivi iznos otpremnine
  • Iznos otpremnine za poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu i osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu je neoporeziv do iznosa od 6500 kn za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca (Pravilnik o porezu na dohodak, članak 13. stavak 21).
  • Iznos otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti je neoporeziv do iznosa od 8000 kn za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca  (Pravilnik o porezu na dohodak, članak 13. stavak 21).
  • Isplata otpremnine u slučaju sporazumnog prekida radnog odnosa se smatra dohotkom i kod isplate takve otpremnine se plaćaju obavezni doprinosi, porez i prirez na puni iznos ugovorene otpremnine.