Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
04.11.2014

Općina Dubrovačko primorje (šifra 5983). Stopa prireza 10% (do sada 8%). Primjena od 01.01.2015.

U NN 129/2014 od 03.11.2014. objavljena je odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezu na dohodak za općinu Dubrovačko primorje. Dosadašnja stopa prireza porezu na dohodak od 8% mijenja se na 10%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja, 2015. godine. LINK