Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.01.2019

Općina Trnovec Bartolovečki (šifra 4626). Stopa prireza 7% (do sada 3%). Primjena od 01.02.2019.

U NN 3/2019. od 09.01.2019. objavljena je Odluka o izmjeni odluke o općinskim porezima općine Trnove Bartolovečki LINK. Odlukom se mijnja stopa prireza porezu na dohodak sa 3% na 7%. Primjena nove stope prireza je  od 01.02.2019. godine. (inicijalni u NN 3/2019 je objavljena odluka sa datumom primjene 10.01.2019 a naknadno je u NN 08/19 objavljen je ispravak kojim se primjena nove stope prireza pomiče za 01.02.2019. LINK)