Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
08.04.2019

Grad Bjelovar (šifra 0248). Stopa prireza 9% (do sada 12%). Primjena od 01.05.2019.

U NN 35/2019. od 05.04.2019. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu i prirezu za grad Bjelovar LINK Odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak sa 12% na 9%. Primjena nove stope prireza je  od 01.05.2019. godine.