Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
06.08.2014

Obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor prema ZOR NN 93/2014. na snazi od 07.08.2014. godine – Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

“Zakon o radu”  (LINK) (članak 82.) propisuje obvezu poslodavca da radniku, kojem je prestao radni odnos a koji nije iskoristio godišnji odmor na koji je imao pravo, isplati naknadu za neiskorišteni godišnji odmor. Poslodavac radniku, prije prestanka radnog odnosa, mora  isplatiti novčanu naknadu za neiskorišteni godišnji odmor bez obzira na razlog zbog kojega radnik nije iskoristio godišnji odmor. Poslodavac je obavezan isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor i u slučaju kada radniku otkaže ugovor o radu zbog pogreški i štete koje je radnik prouzročio na radnome mjestu.

01. Pravo na isplatu naknade za neiskorišteni godišnji odmor
02. Razmjerni broj dana godišnjeg odmora i neiskorišteni godišnji odmor
03. Kalkulator za izračun broja dana razmjernog dijela godišnjeg odmora
04. Izračun i isplata naknade

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja