Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
06.06.2019

Grad Ogulin (šifra 2976). Stopa prireza 5% (do sada 10%). Primjena od 01.07.2019.

U NN 56/2019 od 05.06.2019. LINK objavljena je Odluka o izmjeni odluke o porezima grada Ogulina. Ovom Odlukom se mijenja vodi stopa prireza porezu na dohodak na 5% (do promjene 10%). Odluka stupa na snagu 1.7.2019. godine.