Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
30.04.2020

Grad Bjelovar (šifra 0248). Stopa prireza 0% (do sada 6%). Primjena od 01.05.2020.

U NN 52/2020 LINK.objavljena je Odluka o stavljanju izvan snage odluke od prirezu porezu na dohodak grada Bjelovara. Odlukom se ukida prirez porezu na dohodak. Stopa prireza  0% (umjesto dosadašnjih 6%). Primjena odluke je  od 01.05.2020. godine.