Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
29.06.2017

Općina Gunja (šifra 1414). Stopa prireza 5% (do sada 0%). Primjena od 01.07.2017.

U NN 61/2017 od 28.06.2017. objavljena je odluka o općinskim porezima općine Gunja. Općina Gunja uvodi stopu prireza od 5% Odluka o promjeni prireza stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«. (01.07.2017) LINK