Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Neka Vaše plaće budu naša briga!
11.02.2017

Neisplata plaće od 01.01.2017, JOPPD za neisplatu plaće, naknadna isplata neisplaćene plaće, JOPPD za naknadnu isplatu neisplaćene plaće

U današnje vrijeme poslovni subjekti učestalo dolaze u situaciju smanjene likvidnosti ili poslovanja s gubitkom koji u određenome trenutku rezultiraju nemogućnošću isplate plaća radnicima. To je situacija koja je neugodna i teška kako za poslodavca tako i za radnike. Od odjela za obračun plaća se, u ovome slučaju, očekuje određeni slijed postupaka i kreiranje dokumenata koji odudaraju od uobičajene procedure obračuna i isplate plaća.

  1. Obračun plaće u slučaju neisplate ili djelomične isplate plaće
  2. Sadržaj obračunske liste u slučaju neisplate plaće (NP1)
  3. Rok za uručenje obračunske liste u slučaju neisplate plaće
  4. Obaveza doprinosa i predujma poreza i prireza na dohodak
  5. JOPPD i neisplaćena plaća (rok predaje, popunjavanje)
  6. Isplata zaostale plaće u narednim mjesecima i popunjavanje pripadnog JOPPD obrasca

 

Obračun plaće u slučaju neisplate plaće

U slučaju nemogućnosti isplate plaće, potrebno je, bez obzira na tu činjenicu,  provesti obračun plaće i radnicima dostaviti obračunske liste. Obračunska lista u slučaju neisplate plaće mora sadržavati dodatne podatke u odnosu na obrazac koji se radniku uručuje u slučaju isplate plaće. Ako poslodavac na dan dospjelosti u cijelosti ne isplati plaću, naknadu plaće odnosno otpremninu, dužan je radniku uručiti dva obračuna, odnosno jedan za isplaćeni, a drugi za neisplaćeni dio plaće, naknade plaće ili otpremnine.


>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja