Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
11.02.2017

Neisplata plaće, JOPPD za neisplatu plaće, naknadna isplata neisplaćene plaće, JOPPD za naknadnu isplatu neisplaćene plaće

Smanjeni opseg poslovanja, problem s likvidnošću ili poslovanej s gubitkom u nekome trenutku mogu rezultirati nemogućnošću isplate plaća radnicima. To teška situacija kako za poslodavca tako i za radnike. Od odjela za obračun plaća se, u ovome slučaju, očekuje određeni slijed postupaka i kreiranje dokumenata koji odudaraju od uobičajene procedure obračuna i isplate plaća.

  1. Obračun plaće u slučaju neisplate ili djelomične isplate plaće
  2. Sadržaj obračunske liste u slučaju neisplate plaće (NP1)
  3. Rok za uručenje obračunske liste u slučaju neisplate plaće
  4. Obaveza doprinosa i predujma poreza i prireza na dohodak
  5. JOPPD i neisplaćena plaća (rok predaje, popunjavanje)
  6. Isplata zaostale plaće u narednim mjesecima i popunjavanje pripadnog JOPPD obrasca

 

Obračun plaće u slučaju neisplate plaće

U slučaju nemogućnosti isplate plaće, potrebno je, bez obzira na tu činjenicu,  provesti obračun plaće i radnicima dostaviti obračunske liste o neisplati plaće (Obrazac NP1). Obračunska lista u slučaju neisplate plaće NP1 mora sadržavati dodatne podatke u odnosu na obrazac IP1¸koji se radniku uručuje u slučaju isplate plaće. Ako poslodavac na dan dospjelosti plaće (a to je zadnji dan u mjesecu za prethodni mjesec) plaću ispalati djelomično dužan je radniku uručiti dva obračuna, jedan za isplaćeni, a drugi za neisplaćeni dio plaće, naknade plaće ili otpremnine.

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja