Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
27.03.2015

Prekid ugovora o radu sa radnikom za kojeg je poslodavac koristio oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću (mladi radnik) – Da li postoji obaveza naknadnog plaćanja doprinosa?

U slučaju sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme s radnikom do 30. godina starosti (“mladi radnik”) poslodavac može koristiti institut oslobođenja od plaćanja doprinosa na plaću (Zapošljavanje osobe mlađe od 30 godina). U “Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima” koji regulira zapošljavanje “mladog radnika” i pripadno oslobođenje od plaćanja doprinosa na plaću nije navedeno što u slučaju kada dođe do prekida ugovora o radu s takvim radnikom. Da li je poslodavac u tome slučaju obavezan, retroaktivno, obračunati i uplatiti doprinose na plaću?

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja