Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
01.06.2018

Općina Matuilji (šifra 2615). Stopa prireza 10% (do sada 0%). Primjena od 01.06.2018.

U NN 49/2018. od 30.05.2018. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji LINK. Odlukom se uvodi prirez porezu na dohodak po stopi od 10%. Primjena stope prireza od 01.06.2018. godine (prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u NN).