Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
17.12.2019

Grad Grubišno polje (šifra 1392). Stopa prireza 5% (do sada 10%). Primjena od 01.01.2020.

U NN 121/2019 objavljena je Odluka o gradskim porezima grada Grubišno polje LINK. Odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak, sa 10% na 5%. Primjena nove stope prireza je  od 01.01.2020. godine.