Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
18.12.2017

Grad Supetar (šifra 4278). Stopa prireza 10% (do sada 0%). Primjena od 01.01.2018.

U NN 125/2017. od  15.12.2017. objavljena je Odluka o gradskim porezima grada Supetra LINK. Odlukom se uvodi prirez porezu na dohodak po stopi od 10%. Primjena stope prireza od 01.01.2018. godine (prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u NN).