Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
16.02.2011

Ovrha na plaći i iznos plaće koji je zaštićen u ovršnom postupku nad plaćom

Ovaj članak obrađuje primjenu važećeg Ovršnoga zakona o provođenju ovrhe na plaći. Prema odredbama ovršnoga zakona dio plaće koji se izuzima od ovrhe se određuje na osnovu odnosa plaće dužnika (radnika) i prosječne neto plaće u RH. Za izračun dijela neto plaće radnika koji je zaštićen od ovrhe i koji se može uplatiti na zaštićeni račun radnika se koristi nekoliko parametara. To su:

1. NETO PLAĆA RADNIKA –  neto plaća radnika nije puni neto iznos koji bi radnik trebao dobiti po obračunu. Iz neto plaće radnika je potrebno izbaciti neto iznose naknada za bolovanje (na teret poduzeća i na teret fonda), iznos naknada za prijevoz te eventualne druge neoporezive naknade koje se isplaćuju radniku a nisu predmet ovrhe

2. PROSJEČNA NETO PLAĆA U RH – prosječna neto plaća je prosječan iznos mjesečne neto plaće isplaćene po jednom zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj. U daljnjem sadržaju teksta se nalaze informacije o visini prosječne neto plaće u RH za ovu i prethodne godine.

3. MINIMALNA PLAĆA – je parametar koji se koristi za izračun zaštićenog dijela plaće u slučaju ovrha od strane Porezne uprave.

4. FAKTOR – definira omjer između iznosa plaće koji je zaštićen od ovrhe i punoga iznosa plaće. Za različite vrste ovrha se primjenjuju različiti faktori. U slučaju ovrha po potrošačkim kreditima faktor je 3/4 (0,75) ali maksimalno do iznosa 2/22prosječne neto plaće u RH.

U nastavku teksta, koji je dostupan pretplatnicima na sadržaje portala, se nalazi slijedeći sadržaj:

01. Iznos plaće koji je zaštićen od ovrhe
02. Prosječna plaća u RH
03. Primanja koja ulaze u plaću i predmet su ovrhe
04. Isplata naknade za prijevoz i dnevnica na zaštićeni račun (do 31.08.2014.)
05. Isplata naknade za prijevoz i dnevnica na zaštićeni račun (od 01.09.2014.)
06. Suglasnost o obustavi cijele plaće potpisana do 17.06.2008.
07. Otvaranje računa za zaštićena primanja (račun “35”)
08. Ovrha nad plaćom i račun za zaštićena primanja
09. Kalkulator za izračun dijela plaće koji je zaštićen od ovrhe

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja