Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
20.12.2021

Općina Mihovljan (šifra 2658). Stopa prireza 8% (do sada 0%). Primjena od 01.01.2022.

Općina Mihovljan (šifra 2658). Stopa prireza 8% (do sada 0%)

NN 139/21 Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Mihovljan LINK