Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
21.12.2018

Općina Dubravica (šifra 5495). Stopa prireza 10% (do sada 7%). Primjena od 01.01.2019.

U NN 115/2018. od 20.12.2018.objavljena je Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Dubravica LINK. Odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak sa 7% na 10%. Primjena nove stope prireza je  od 01.01.2019. godine.