Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.04.2015

Službeno putovanje u inozemstvo duže od 30 dana (“službeni boravak u inozemstvu”)

Slanje radnika na službeno putovanje koje će, neprekidno, trajati duže od 30 dana se u slučaju putovanja u tzv. TREĆE ZEMLJE *** sa stanovišta postupaka koje mora poduzeti poslodavac razlikuje od slanja radnika na službeno putovanje u iste te zemlje koje će trajati do 30 dana! Različite su stope i osnovice za obračun “Posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu a poslodavac je uz to obavezan prikupiti određenu dokumentaciju i prijaviti boravak osigurane osobe u inozemstvu.

TREĆE ZEMLJE  *** -> države s kojima RH nema međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju kojim je uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

1. Razlika između “Službenog puta” i “Službenog boravka u inozemstvu”
2. Obaveze poslodavca kada upućuje radnika na službeno putovanje duže od 30 dana
3. Način prijave boravka radnika u inozemstvu na HZZO
4. Izračun “posebnog” doprinosa” za zdravstveno osiguranje
5. Prikaz doprinosa za službeni boravak u inozemstvu u JOPPD obrascu

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

 

 

! Pretplatnici imaju puni pristup svim sadržajima portala!

! Putem e-mail-a ažurno Vas obavještavamo o zakonskim promjenama i o promjenama parametara za obračun plaća!

! Postanite aktivni pretplatnik i podržite rad i daljni rast portala. 

 

CIJENA PRETPLATE

1 GODINA (365 DANA) 

 

= 38,75 EUR

 

(31 EUR + PDV)

= 291,96 HRK

Tečaj konverzije: 

1 EUR = 7,53450 HRK

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda. Obaveznicima zaprimanja e-računa račun isporučujemo putem FINA e-servisa “e-račun za državu-izdavatelji”.

Narudžba za pretplatuPretplata za 1 godinu (365 dana od dana pretplate)
Cijena (kuna) = 31,00 EUR + PDV = 38,75 EUR = 291,96 HRK
Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRKOpći uvjeti korištenja

Nakon klika na "Pošalji narudžbu" na Vašu e-mail adresu će u roku od 1 minute biti poslana narudžba sa uputom za plaćanje pretplate (broj IBAN račun za plaćanje, model i poziv na broj).