Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.04.2015

Službeno putovanje u inozemstvo duže od 30 dana (“službeni boravak u inozemstvu”)

Slanje radnika na službeno putovanje koje će, neprekidno, trajati duže od 30 dana se u slučaju putovanja u tzv. TREĆE ZEMLJE *** sa stanovišta postupaka koje mora poduzeti poslodavac razlikuje od slanja radnika na službeno putovanje u iste te zemlje koje će trajati do 30 dana! Različite su stope i osnovice za obračun “Posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu a poslodavac je uz to obavezan prikupiti određenu dokumentaciju i prijaviti boravak osigurane osobe u inozemstvu.

TREĆE ZEMLJE  *** -> države s kojima RH nema međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju kojim je uređeno pitanje korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

1. Razlika između “Službenog puta” i “Službenog boravka u inozemstvu”
2. Obaveze poslodavca kada upućuje radnika na službeno putovanje duže od 30 dana
3. Način prijave boravka radnika u inozemstvu na HZZO
4. Izračun “posebnog” doprinosa” za zdravstveno osiguranje
5. Prikaz doprinosa za službeni boravak u inozemstvu u JOPPD obrascu

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja