Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
25.10.2019

Općina Bukovlje (šifra 5673). Stopa prireza 10% (do sada 5%). Primjena od 01.11.2019.

U NN 101/2019. od 23.10.2019. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Bukovlje LINK. Odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak, sa 5% na 10%. Primjena nove stope prireza je  od 01.11.2019. godine.