Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.09.2013

Općina Vladislavci (šifra 5797). Stopa prireza 10% (do sada 0%). Primjena od 01.10.2013.

U NN 118/2013 od 20.09.2013. je objavljena “Odluka o prirezu” za općinu Vladislavci. Ovom odlukom se mijenja stopa prireza porezu na dohodak plaća sa dosadašnjih 0% na 10%. Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2013. godine. LINK

[wp_ad_camp_1]