Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
02.01.2018

Grad Ludbreg (šifra 2445). Stopa prireza 12% (do sada 8%). Primjena od 01.01.2018.

U NN 132/2017. od 28.12.2017. objavljena je “Odluka o porezima grada Ludbrega LINK

Odlukom se mijenja stopa prireza na dohodak. Nova stopa prireza je 12% (do sada 8%). Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u NN a primjenjuje se od 01.01.2018.