Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
23.12.2014

Općina Konavle (šifra 1988). Stopa prireza 10% (do sada 7,5%). Primjena od 01.01.2015.

NN 152/2014 od 22.12.2014. objavljena je odluka o promjeni stope prireza porezu na dohodak za općinu Konavle. Odlukom se mijenja postojeća stopa prireza porezu na dohodak sa 7,5% na 10%. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1.1.2015. godine. LINK