Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
16.01.2014

JOPPD Primjer 10: Isplata otpremnine

Ovaj primjer obrađuje prikazivanje isplate otpremnine u JOPPD obrascu. Obrađen je primjer isplate otpremnine za radnika koji ima isplatu otpremnine u iznosu koji se ne oporezuje i primjer za radnika koji ima otpremninu u iznosu većem od propisanoga neoporezivog iznosa otpremnine. Prilozi (PDF) (JOPPD stranica  A, JOPPD stranica B) Opis scenarija Napomene o popunjavanju Rok predaje

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja