Obračun plaća

Obračun plaća za tvrtke
Igrajte na sigurno!
05.11.2013

JOPPD Primjer 13: Popunjavanje za plaću koja nije isplaćena

Popunjavanje JOPPD obrasca u slučaju kada poslodavac plaću za prethodni mjesec nije isplatio do kraja slijedećeg mjeseca. Poslodavac obračunava bruto plaću i doprinose (ne obračunava predujam poreza na dohodak i prireza). Zadnji dan u mjesecu poslodavac mora izvršiti predaju naloga za plaćanje doprinosa u banku i predati obrazac JOPPD u poreznu upravu.

Prilozi (PDF) (obračunski listić, rekapitulacija, JOPPD stranica  A, JOPPD stranica B)
Opis scenarija
Napomene o popunjavanju
Rok predaje

>>> CIJELI SADRŽAJ JE DOSTUPAN PRETPLATNICIMA <<<

PRETPLATITE SE !!! Pretplatnici imaju pristup svim sadržajima portala i primaju ažurne obavijesti o zakonskim promjenama i promjenama parametara za obračun plaća. 

CIJENA PRETPLATE
1 GODINA (365 DANA)
 
= 250 KN

(PDV uključen u cijenu)

Postupak za pretplatu: 

1-24 ISPUNITE NARUDŽBU -> zaprimiti ćete ponudu za pretplatu
2-24 PROVEDITE PLAĆANJE PO PONUDI -> zaprimiti ćete podatke za prijavu 
3-24 GOTOVO JE, PRIJAVITE SE NA PORTAL 

Aktivno pratimo uplate preko elektronskog bankarstva. Za hitno kreiranje pristupa pošaljite nam potvrdu o plaćanju na narudzbe@obracun-placa.com. Postupak pretplate od  narudžbe do Vaše prijave na portal traje manje od 1 sata. Račun kreiramo i šaljemo nakon obrade bankovnog izvoda.

Narudžba za pretplatuOpći uvjeti korištenja